KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Maklumat Pelanggan

Maklum Balas Pelanggan

1. Bagaimanakah perkhidmatan yang disediakan oleh JUPEM semasa anda berurusan di kaunter?
2. Berapa lamakah tempoh yang perlu di ambil semasa anda berurusan di kaunter JUPEM?
3. Sekiranya melebih tempoh 1 jam, sila nyatakan tempoh tersebut
4. Sejauh manakah produk JUPEM dapat memenuhi keperluan anda? (Adakah produk JUPEM yang terdiri dari Peta, Pelan Akui, Data Digital dan sebagainya, benar-benar memenuhi keperluan anda?)
6. Bagaimanakah kualiti Peta yang disediakan oleh JUPEM?
7. Adakah tempoh masa perkhidmatan Pemetaan / Kadaster / memenuhi keperluan?
9. Adakah anda sebagai pelanggan JUPEM, berpuas hati dengan segala perkhidmatan serta produk-produk yang disediakan oleh JUPEM?