PERKHIDMATAN JANJI TEMU

Pejabat Daerah dan Tanah

Pengurusan Tanah

Pengurangan / Bayaran Ansuran Cukai Tanah

Perampasan Tanah ( Notis 6A dan 8A)

Rayuan Permohonan Untuk Kelulusan MB (MB Consent)

Rayuan Pengurangan / Pelanjutan Bayaran Premium Bagi Urus Niaga Tanah


Urus niaga tanah seperti pemberimilikan, tukar syarat, serah balik dan beri milik semula (sebahagian), serah balik dan beri milik semula (keseluruhan), pecah bahagian, pecah sempadan dan penyatuan tanah

Pengurusan Daerah

Pembelian Sebut Harga

Pendaftaran Kontraktor

Penyelesaian / Pemantauan Projek Pembangunan (Insfrastruktur Luar)


Perbincangan memerlukan kehadiran pegawai di tapak projek bagi melihat dan mengenalpasti skop projek yang bermasalah​
Perjumpaan Bagi Pengesahan Pendapatan / Pemastautin


Pembangunan Masyarakat

Isu Teknikal dan Perundangan Perizaban


Semakan dan pertanyaan berkaitan rizab tanah melayu, tanah kerajaan dan lain lain isu perizaban tanah.

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur  Tele: 03 - 2617 0800  Faks: 03 -2691 7457  Web : www.jupem.gov.my 
  • Facebook

Hakcipta Terpelihara (C) 2020 Jabatan Ukur dan Pemetaan Perak

Versi 3.0 | Tarikh Kemaskini : 24 Februari 2021