PERKHIDMATAN JANJI TEMU

Juruukur Tanah Berlesen

Ukur Rentas Sdn. Bhd. (

  • Perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat ini adalah seperti berikut:

    1. Ukuran Hakmilik Strata​

    2. Ukuran Hakmilik Tanah