PERKHIDMATAN JANJI TEMU

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian

Hak Milik Strata

Pembangunan Strata


Menjurus kepada isu perancangan pembangunan skim strata baharu seperti syarat nyata tanah, kelulusan kebenaran merancang (KM), dan pelan bangunan
Urus Niaga Hakmilik Strata


Meliputi urusan pindahmilik, gadaian, kebenaran Menteri Besar (MB consent), dan pemilikan warga asing
Isu Strata Melibatkan Perintah Mahkamah


Pindaan terhadap hakmilik strata yang telah didaftarkan serta pertikaian melibatkan skim strata​​
Kuota Bumiputera Bagi Pembangunan Strata


Penetapan dan pelepasan petak kuota Bumiputera melibatkan skim strata
Penyelesaian Pemilikan Strata


Bagi skim bangunan khas / lama, dan skim baru yang sedang dalam pembinaan​​

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur  Tele: 03 - 2617 0800  Faks: 03 -2691 7457  Web : www.jupem.gov.my 
  • Facebook

Hakcipta Terpelihara (C) 2020 Jabatan Ukur dan Pemetaan Perak

Versi 3.0 | Tarikh Kemaskini : 24 Februari 2021