Hakmilik Tanah

Sesi Perundingan dan Khidmat Nasihat Secara Bersemuka

  • 20 minit
  • Bilik Rundingan, JUPEM Negeri Sembilan

Service Description

Sesi perbincangan menjurus kepada semakan status lot baru dan lama yang didaftarkan, semakan status lot selepas berlakunya pengambilan tanah, semakan lot bagi tujuan pemberimilikan, pengambilan tanah, penyediaan pelan PU beserta keluasan.

Polisi Pembatalan

Sebarang urusan pembatalan urusan janji temu hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam.

Location & Contact Details

Jalan Dato' Seri Ahmad Said, 30450, Ipoh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Perak Darul Ridzuan, Jalan Dato Seri Ahmad Said, Greentown, Ipoh, Perak, Malaysia