Juruukur Daerah Selangor

Sesi Perundingan dan Khidmat Nasihat Secara Bersemuka

  • 20 minit
  • Pejabat Ukur Daerah

Service Description

Sesi perundingan dan khidmat nasihat akan memfokuskan kepada semakan dokumen permohonan ukur, perbincangan bagi menjalankan Ujian Kalibrasi Alat Total Station bersama pihak JTB, permohonan pengambilan kunci tapak kalibrasi EDM, Total Station atau GPS, semakan status kerja lot tanah yang di ukur serta permohonan kerja penandaan arah kiblat.

Polisi Pembatalan

Sebarang urusan pembatalan urusan janji temu hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam.

Location & Contact Details

Jalan Dato' Seri Ahmad Said, 30450, Ipoh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Perak Darul Ridzuan, Jalan Dato Seri Ahmad Said, Greentown, Ipoh, Perak, Malaysia