Kawalan Kualiti Ukur Kadaster

Sesi Perundingan dan Khidmat Nasihat Secara Bersemuka

  • 20 minit
  • Billik Rundingan, JUPEM Johor

Service Description

Perundingan dan Semakan Kerja Luar Juruukur Tanah Berlesen & Juruukur Daerah di mana perbincangan menjurus kepada kerja-kerja di lapangan dengan pihak pegawai Semakan Kualiti serta semakan hasil kerja pengukuran di lapangan.

Polisi Pembatalan

Sebarang urusan pembatalan urusan janji temu hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam.

Location & Contact Details

Jalan Dato' Seri Ahmad Said, 30450, Ipoh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Perak Darul Ridzuan, Jalan Dato Seri Ahmad Said, Greentown, Ipoh, Perak, Malaysia