Pangkalan Data Pelbagai

Sesi Perundingan dan Khidmat Nasihat Secara Bersemuka

  • 20 minit
  • Billik Rundingan, JUPEM Negeri Sembilan

Service Description

Memberi Khidmat Nasihat Berkaitan Persempadanan Daerah dan Mukim, dimana perbincangan menjurus kepada semakan kedudukan sempadan-sempadan daerah dan mukim. serta status lot di dalam daerah dan mukim. Selain itu, perbincangan mengenai perubahan Daerah dan Mukim menjurus kepada bentuk lot-lot yang berkaitan dengan Data NDCDB.​

Polisi Pembatalan

Sebarang urusan pembatalan urusan janji temu hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam.

Location & Contact Details

Jalan Dato' Seri Ahmad Said, 30450, Ipoh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Perak Darul Ridzuan, Jalan Dato Seri Ahmad Said, Greentown, Ipoh, Perak, Malaysia