Pewartaan

Sesi Perundingan dan Khidmat Nasihat Secara Bersemuka

  • 20 minit
  • Bilik Rundingan, JUPEM Kedah

Service Description

Perundingan Isu Teknikal dan Perundangan Perizaban , semakan dan pertanyaan berkaitan rizab tanah melayu, tanah kerajaan dan lain lain isu perizaban tanah.Menyediakan Khidmat Nasihat Berkaitan Persempadanan Negeri yang mana perbincangan menjurus kepada pertikaian dan penyelesaian persempadanan darat dan maritim.

Polisi Pembatalan

Sebarang urusan pembatalan urusan janji temu hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam.

Location & Contact Details

Jalan Dato' Seri Ahmad Said, 30450, Ipoh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Perak Darul Ridzuan, Jalan Dato Seri Ahmad Said, Greentown, Ipoh, Perak, Malaysia